Skip to main content

Rock Mechanics and Rock Engineering

Ausgabe 12/2023

Inhalt (40 Artikel)

Original Paper

Stability Analysis and Deformation Control of Tunnel with Extremely Weak Surrounding Rocks Caused by Strike-Slip Fault Activity

Ziquan Chen, Qixiang Yan, Zihan Zhou, Chuan He, Tiansheng Li, Yeming Bao

Original Paper

Numerical Study on Evolution Mechanism of Cut Blasting and Cavity Formation Under Confining Pressure

Hao Zhang, Tingchun Li, Xiang Gao, Qingwen Zhu, Shilin Zhang, Jinlin Ran

Original Paper

A Source Mechanism of the Mining-Triggered Tremor in the Xinjulong Coal Mine Revealed by the Bayesian Inversion and 3D Simulation

Jie-Fang Song, Cai-Ping Lu, Chun-Hui Song, Xiu-Feng Zhang, Yi-Qing Wang, Feng-Ling Liu, Yang Liu

Original Paper

Tilting and Stick–Slip Tests for Evaluating Static and Dynamic Frictional Properties of Rock Discontinuities

Ömer Aydan, Ryouji KIyota, Naoki Iwata, Neamatullah Malistani

Original Paper

Burden Effects on Rock Fragmentation and Damage, and Stress Wave Attenuation in Cut Blasting of Large-Diameter Long-Hole Stopes

Zongguo Zhang, Xianyang Qiu, Xiuzhi Shi, Zhihua Luo, Hui Chen, Chengxing Zong

Original Paper

Phase Transition in Geomaterials Under Unsaturated Conditions

Jiuhui Cheng, Xuanzhe Xia, Zhiqiang Liu, Linlin Wang

Original Paper

Study on Fracture Surface Damage and Fluid Flow Characteristics of Hot Dry Rock with Different Failure Modes under Repeated Thermal Shock

Xiaojiang Deng, Yu Zhao, Jing Bi, Chaolin Wang, Tenglong Liu, Mingxuan Shen, Yang Li

Original Paper

Loaded Failure Characteristics of Anthracite Derived from Microwave Irradiation: Acoustic Emission Evaluation

Yirui Gao, Yixin Zhao, Hao Wang, Bin Liu, Philipp Hartlieb, Sen Gao

Original Paper

Mechanical Behaviour of a Deep Soft Rock Large Deformation Roadway Supported by NPR Bolts: A Case Study

Jiong Wang, Peng Liu, Manchao He, Huanzhi Tian, Weili Gong

Open Access Original Paper

Blast-Fragmentation Prediction Derived From the Fragment Size-Energy Fan Concept

José A. Sanchidrián, Finn Ouchterlony

Original Paper

A Field Model Test Method of Tunnel-Type Anchorages in Rock Mass and Its Application in Railway Suspension Bridge Engineering

Aiqing Wu, Yihu Zhang, Rong Luo, Dongdong Xu, Lei Fan, Huoming Zhou, Xiangchao Wu, Yongjin Wu, Yujie Li

Original Paper

Equivalent Biot and Skempton Poroelastic Coefficients for a Fractured Rock Mass from a DFN Approach

Silvia De Simone, Caroline Darcel, Hossein A. Kasani, Diego Mas Ivars, Philippe Davy

Original Paper

Study on Macroscopic Mechanical Behavior and Meso-failure Evolution of Gabbro of Different Particle Sizes

Haifeng Ding, Xiaodong Fu, Qian Sheng, Jian Chen, Chengzeng Yan, Kaiwei Tian, Bo Hu

Original Paper

Mechanism of Coal Permeability Enhancement by a Series of Mechanically Over-excavated Cavities Along Drainage Boreholes

Chun Liu, Zhongyi Man, Fubao Zhou, Jiaxing Gu, Mingyao Wei, YongLong Wang

Original Paper

Dynamic Behaviour and Energy Evolution of Granite in a Tunnel Under Cyclic Impact Loading

Xinyu Wang, Bin Dong, Xicai Gao, Pengfei Li, Shuren Wang, Bin Hu

Original Paper

Physical Model Study on Brittle Failure of Pressurized Deep Tunnel with Support System

Guo-Qiang Zhu, Shaojun Li, Changdong Li, Gen Liu, Yang-Yi Zhou

Original Paper

Permeability–Friction Relationships for Propped Fractures in Shale

Jiayi Yu, Jiehao Wang, Yan Li, Amr El-Fayoumi, Ruiting Wu, Xiaolong Liu, Peggy Rijken, Andrew P. Rathbun, Derek Elsworth

Original Paper

Experimental and Numerical Study of Joint Persistence Effect on the Non-persistent Jointed Rock Mass’ Tension Failure Behavior

Jie Hu, Haolan Pan, Liping Li, Qingchen Liu, Hongliang Liu, Yanhuan Zhang, Xintong Wang

Original Paper

Impact of Toughness Anisotropy on Fracture Initiation Pressure and Morphology in Shale Rocks

N. Benouadah, E. Dontsov, F. Badrouchi, V. Rasouli

Original Paper

Water-Weakening Effects on the Failure Behavior of Mudstones

U. C. Iyare, O. O. Blake, L. P. Frash, J. W. Carey, Dahlia Jones, Kerneese Ramjarrie

Correction

Correction: Water-Weakening Effects on the Failure Behavior of Mudstones

U. C. Iyare, O. O. Blake, L. P. Frash, J. W. Carey, Dahlia Jones, Kerneese Ramjarrie

Original Paper

Quantifying Microstrain of Quartz and Illite During Thermal Maturation of Organic Matter

Kouqi Liu, Bo Liu, Mehdi Ostadhassan, Majid Safaei-Farouji

Correction

Correction: Quantifying Microstrain of Quartz and Illite During Thermal Maturation of Organic Matter

Kouqi Liu, Bo Liu, Mehdi Ostadhassan, Majid Safaei-Farouji