Skip to main content

Bulletin of Engineering Geology and the Environment

Ausgabe 3/2024

Inhalt (23 Artikel)

Original Paper

Comparative study on the performance of different slope protective measures under rainfall conditions: the case study of Qingyang City, China

Yongdong Yang, Yongde Liu, Guofeng Wang, Aiping Hu, Yunxiu Dong, Yuanfang Lv

Original Paper

Numerical back analysis of an underground bulk mining operation using distributed optical fiber sensors for model calibration

Samuel Nowak, Taghi Sherizadeh, Mina Esmaeelpour, Paul Brooks, Dogukan Guner, Kutay Karadeniz

Original Paper

Mechanism analysis and dynamic simulation of landslide-generated debris flow influenced by forest fire prevention road

Wen Xiang, Chaojun Ouyang, Huicong An, Fulei Wang, Weibin Yang

Open Access Original Paper

Scale dependency of anisotropic thermal conductivity of heterogeneous geomaterials

Kai-Qi Li, Qi-Min Chen, Guan Chen

Original Paper

Micro-damage evolution and macro-degradation of red sandstone under thermal and chemical erosion conditions

Wei Zeng, Zhen Huang, Xiaozhao Li, Lihua Hu, Shijie Li, Qixiong Gu, Yun Wu

Original Paper

Strong strata behavior mechanism and roof cutting control of small pillar gob-side roadway in extra-thick coal seam

Wenli Zhai, Fulian He, Jiayu Song, Yanhao Wu, Xuhui Xu, Deqiu Wang, Jianlong Zhang, Liang Li

Original Paper

Experimental study on the effect of water-cement ratios on the diffusion behavior of sand soil grouting

Huanxiao Hu, Benqing Gan, Chao Deng, Zhongliang Xie, Yufan Lu, Yuehui Cai

Original Paper

Comparison of spatio-temporal characteristic of microseismic events in deep-buried tunnels with two excavation methods

Qi Zhang, Chun-chi Ma, Xiao-Ping Zhang, Quansheng Liu, Junbo Qiu, Demei Liu

Original Paper

Frictional rheology-based 3D SPH numerical method for simulating landslide dynamics of granular flow type

Zheng Han, Changli Li, Hongdi Yan, Wendu Xie, Haohui Ding, Yange Li, Guangqi Chen

Review Paper

A review of rockburst prevention and control methods in tunnels: graded and classified prevention and control

Qinghe Zhang, Jiacheng Huo, Liang Yuan, Yuzong Li, Fawang Yang, Xiaorui Wang

Original Paper

Influence of freeze–thaw cycles on the compressibility of the clay of core-wall soil materials

Xiuling Ren, Enlong Liu, Qihao Yu, Zhenyu Zhang

Open Access Review Paper

Rainfall-induced landslide prediction models, part ii: deterministic physical and phenomenologically models

Kyrillos M. P. Ebrahim, Sherif M. M. H. Gomaa, Tarek Zayed, Ghasan Alfalah

Original Paper

Experimental study on cooling effect of open crushed-rock layer under the rainfall in summer

Fenglei Han, Hang Cao, Lu Cheng, Yongqi Geng, Kaichi Qiu, Wenbing Yu

Original Paper

Study and verification on an improved comprehensive prediction model of landslide displacement

Tianlong Wang, Rui Luo, Tianxing Ma, Hao Chen, Keying Zhang, Xu Wang, Zhaowei Chu, Hongyue Sun

Original Paper

Shear strength of a silt at various oil/water contents

Jiaren Yu, Chao Zhou, Qingyi Mu